اداره دانش آموختگان و مشمولین
اداره دانش آموختگان دانشگاه یکی از اداره های زیرمجموعه مدیریت امور آموزشی است که امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان را به عهده دارد.

وظایف اداره دانش آموختگان و مشمولین:
* صدور گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی
* صدور دانش نامه و ریزنمرات رسمی
* لغو تعهدات آموزش رایگان
* ابطال معافیت تحصیلی مشمولان فارغ التحصیل
* اعلام اخراجی و انصرافی به حوزه نظام وظیفه (ویژه آقایان)
* صدور گواهی نامه موقت المثنی
* صدور دانش نامه المثنی
* صدور تأییدیه تحصیلی
* صدور گواهی رتبه و گواهی معدل فارغ التحصیلی
* معرفی فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی به سازمان سنجش آموزش کشور