المپیاد علمی‌ دانشجویی‌
با برگزاری المپیاد دانش آموزی در کشور و کسب موفقیت های بی شمار دانش آموزان ، صاحبنظران آموزش عالی را برآن داشت كه نسبت به برگزاری المپیاد علمی دانشجویی كه در جامعه بین المللی دانشجویی نیز از تازگی برخوردار بود همت گمارند.
در این راستا آموزش عالی با هدف كشف استعدادهای درخشان دانشجویان كشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصت های مناسب برای اعتلای علمی آنان فعالیت خود را ازسال 1374 در کشور آغاز نمود.
هرسال نوعی آزمون علمی از محتوی برنامه تحصیلی رشته های مختلف دوره های كارشناسی ، ترجیحاً هم زمان با آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ، برگزار می گردد.
پیرو این تصمیم ، دانشجویان سال سوم به بالای دوره كارشناسی در رشته های تعیین شده می توانند در امتحان كارشناسی ارشد (به منزله آزمون مرحله اول المپیاد) ، شركت كرده و پس از انتخاب شدن ، به آزمون مرحله دوم راه یابند .
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید:
http://olympiad.sanjesh.org
رتبه های اول تا سوم المپیادهای دانشجویی کشوری بخوانند:
http://soraya.bmn.ir/tabid/86/Default.aspx