شرکت های دانش بنیان

تعریف بر اساس قانون حمایت از شركت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:
شركت ها و موسسات دانش بنیان شركت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است كه به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید كالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشكیل می‌شود.

تعریف مستند از مراكز مهم علمی همچون OECD

آن دسته از گروه های انسانی تحصیل كرده در مراكز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی كه توانسته باشند در این مراكز علاوه بر فراگیری علوم نظری و تئوریهای علمی روشهای تبدیل علوم فراگرفته به فعالیت‏ های درآمدزا و تولید كننده ارزش را به همراه داشته باشد.

قوانین و آیین نامه ها

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات،ابلاغی91
آیین نامه حمایت از حضور افراد و شرکت های دانش بنیان در فن بازار ها و نمایشگاه های بین المللی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی،ابلاغی91
دستورالعمل تشخیص صلاحیت،رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
خلاصه آیین نامه قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان
شیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر