لطفا ابتدا شناسنامه دوره ها را مطالعه نموده و از شرایط و برنامه آن ها مطلع شوید؛ سپس فرم ثبت نام را تکمیل و دوره مورد نظر را انتخاب نمایید.
شناسنامه دوره های مهارتی: