اخبار

 

به میزبانی دانشگاه میبد برگزار شد؛ نخستین گردهمایی مدیران مراکز رشد و فناوری وابسته به پارک علم و فناوری استان یزد در سال 1403
به میزبانی دانشگاه میبد برگزار شد؛ نخستین گردهمایی مدیران مراکز رشد و فناوری وابسته به پارک علم و فناوری استان یزد در سال 1403
نخستین گردهمایی مدیران مراکز رشد و فناوری وابسته به پارک علم و فناوری استان یزد در سال 1403، به میزبانی دانشگاه میبد در سالن کنفرانس شهید جندقی برگزار شد
تاریخ: 1403/03/09
تعداد نظرات:0
تعداد بازدیدها:59