درباره گروه ها

  • گروهها، ایجاد كننده زنجیره امنیت سایت می‌باشند و اجازه و یا عدم اجازه دسترسی به یك بخش از سایت از روی گروههایی كه كاربران در آنها عضو هستند تعیین می‌گردد. لیست گروههای عضو شما، نمایانگر قدرت دسترسی شما در سایت است.
  • برای لغو عضویت در یك گروه خواص، پیوند "لغو عضویت" را بر روی همان ردیف كلیك نموده و به پیغامی كه به نمایش در می‌آید پاسخ مثبت دهید. دقت نمایید كه گروههایی كه سیستمی باشند غیر قابل حذف هستند. گروههای سیستمی گروههایی هستند كه شما به صورت اتوماتیك و یا از طریق مدیران سایت در آنها عضو می‌گردید.