پذیرش دانشجویان غیر ایرانی
شرایط اولیه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی طبق آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی
شرایط سنی
*كاردانی: ۲۰ سال
*کارشناسی: ۲۲ سال
*کارشناسی‌ ارشد: ۲۶ سال
*دکتری: ۳۱ سال
تبصره حداكثر سن برای داوطلبان دوره دكتری تخصصی (Ph.D) كه به‌ عنوان عضو هیئت‌ علمی در كشور متبوع خویش فعالیت آموزشی دارند و متقاضیان تحصیل در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی در هر یك از مقاطع حداكثر به میزان ۳ سال قابل افزایش می‌باشد.
حداقل معدل مقطع قبلی برای طرح درخواست ادامه تحصیل: (از ۲۰)
*كارشناسی: ۱۴
*کارشناسی‌ ارشد رشته‌های علوم انسانی، هنر و كشاورزی: ۱۵
*کارشناسی‌ ارشد رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه: ۱۴
*دكتری تخصصی: ۱۶
*دكتری عمومی و حرفه‌ای: ۱۶
مدارک مورد نیاز جهت درخواست پذیرش
*فرم پذیرش تکمیل شده
*تصویر مدارک تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبلی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.
*دو قطعه عکس
*تصویر صفحات گذرنامه
*ارائه سه توصیه‌نامه از اساتید مقطع قبلی (برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)
*درخواست کتبی مبنی بر تحصیل در ایران