محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار | هیأت علمی بازنشسته
   
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

* لیسانس ریاضی (کاربرد کامپیوتر) دانشگاه یزد
* فوق لیسانس  مهندسی صنایع  (مدیریت سیستم و بهره وری) دانشگاه آزاد

* دکترای  فناوری اطلاعات (مدیریت اطلاعات) دانشگاه میسوری هند

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/11/18 | نظرات

سوابق پژوهشی

طرح های پژوهشی
* بررسی سیستم های کامپیوتری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
*  بررسی میزان رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
* تجزیه وتحلیل بهره ور ی در شرکت برق منطقه ای استان یزد
* کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مقالات علمی پژوهشی
* مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی،هند
* بررسی زمینه های کاربرد تکنولوژیهای نوین در حوزه شناخت ایرانشناسی


* The Application of Customer Relationship Management on Domestic Subscribers Yazd Province Electric Distribution Company in Iran     Southern Economist,2010

* Customer Satisfaction with using Customer Relationship Management ,Asian Journal of Development ,2009                                                                                                                   
* Customer Relationship Management Using data Mining Techniques, Southern Economist,2010
*Evaluating the wind energy potential for hydrogen production: A case study, International journal Of Hydrogen Energy,2016
*E-Commerce Issues and Barriers in Developing Countries,

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/11/18 | نظرات

سوابق آموزشی

تدریس دروس اختصاصی ذیل در رشته های کامییوتر و فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه یزد،  دانشگاه میبد ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد یزد
الف : کارشناسی
*-مبانی کامییوتر و برنامه سازی
* برنامه سازی پیشرفته
* اصول فناوری اطلاعات
* زبان تخصصی
*نظریه زبانها و ماشینها
* محاسبات عددی
*پایگاه داده
* شبکه های کامپیوتری
*مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
* سواد اطلاعاتی
* اصول مدیریت فناوری اطلاعات
* روش پژوهش و ارائه
* سیستم های اطلاعات مدیریت
* سیستم اطلاعات حسابداری
ب- کارشناسی ارشد
*-معماری پایگاه داده
* وب سنجی
* تحلیل آماری
* سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/11/18 | نظرات

سوابق اجرایی

*مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه میبد
* کارشناس ارشد و آموزشی گروه کامپیوتر دانشگاه یزد
* مسئول مرکز محاسبات دانشگاه یزد
*معاون مرکز اطلاع رسانی وخدمات رایانه ای دانشگاه یزد
*مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه یزد
*مدرس دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد یزد و میبد و دانشگاه پیام نور
*مسئول آموزش جهاد دانشگاهی استان یزد1372-1375
* مسئول اتوماسیون حسابداری دانشگاه آزاد یزد 1370-1375

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/11/18 | نظرات