معرفی کمیته انضباطی

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حكومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری كند، در غیر این صورت از طریق شورای انضباطی دانشگاه بر اساس مفاد آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی برخورد می شود .
شورای انضباطی یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه است. مصوبات متعدد و مكرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ویژه آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ 20/4/74، صلاحیت انحصاری كمیته های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاكید قرارداده و این کمیته را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و كیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح معرفی می نماید.
هر گاه دانشجویی در مكان هایی که به عنوان دانشجو فعالیت دارد (از قبیل سفرهای علمی، محل های كارآموزی، خوابگاه ها و ...) مرتكب عملی شود كه برحسب قوانین كشوری مستوجب كیفر باشد، شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه كاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد.
در مجموع این آیین نامه تنها مرجع مجاز دانشگاه را برای انعكاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، شورای انضباطی آن دانشگاه می داند.

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/25 | نظرات