نحوه استفاده از تسهیلات رفاهی
دانشجویان عزیز پس از ثبت نام و انتخاب واحد و همزمان با شروع کلاس های درس براساس اطلاعیه های اعلام شده  به امور دانشجوئی جهت تشکیل پرونده دانشجویی، مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضا نامه وام تحصیلی و مسکن و... اقدام نمایند، بدیهی است آئین نامه های اعطای وام دانشجوئی توسط صندوق رفاه دانشجویان بطور مفصل در تابلوی اعلانات آگهی خواهد شد. لذا دانشجو موظف است، قبل از تکمیل تقاضا نامه، آئین نامه های مذکور را به دقت مطالعه و در صورت واجد شرایط بودن به مسئول امور دانشجوئی دانشکده مراجعه و تقاضانامه خود را تکمیل و تحویل نمایند.
لازم به ذکر است همزمان با افتتاح حساب بانکی(تجارت کارت جوان) طبق مفاد آئین نامه صندوق رفاه، دانشجویانی که از وام های صندوق بهره مند می شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه محضری، مربوط به باز پرداخت وامها اقدام نمایند.

شرایط عمومی و آموزشی
1- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجوئی.
2- دارا بودن اولویت نیاز مالی.
3- عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی و عدم اشتغال  به کاری که مستلزم دریافت اجرت (به غیر از کار دانشجویی) باشد.
4 – اخذ حداقل تعداد واحدهای آموزشی طبق مقررات آموزشی دانشجوی تمام وقت.
5- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال تحصیلی متوالی.
6- سپردن تعهد نامه محضری با ضامن معتبر طبق فرم مربوط.

مدت استفاده از وام ها
برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال تحصیلی و دکتری حداکثر 8 نیمسال تحصیلی خواهد بود.

وام های ویژه دانشجویان دوره روزانه غیرشاغل و غیر بورسیه
1- وامهای تحصیلی و مسکن
2- وام ضروری
3- وام دانشجویان ممتاز و نمونه
4- وام ودیعه مسکن متاهلی
5- وام بیمه خدمات درمانی

وام شهریه ویژه دانشجویان دوره شبانه(نوبت دوم)
دانشجویان شبانه پس از تکمیل پرونده دانشجویی و درخواست تقاضای وام برای هرترم بصورت جداگانه می توانند بخشی از شهریه تحصیلی خود را بصورت وام با کارمزد 4% تامین نمایند و در پایان تحصیلات با پرداخت 10% از کل بدهی مابقی را بصورت دفترچه اقساط پرداخت نمایند.
در صورت انتقال دانشجویان نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه می بایست میزان کل بدهی به همراه کارمزد مربوطه بطور یکجا پرداخت گردد.

شرایط و ضوابط باز پرداخت
1- دانشجویان از تاریخ فارغ التحصیلی 9 ماه فرصت دارند تا نسبت به تقسیط بدهی تحصیلی خود با پرداخت 10% از کل بدهی اقدام نمایند. در غیر این صورت پس از گذشت 9 ماه، دانشجویان ملزم به پرداخت کل بدهی خود می باشند.)
2- سر رسید اقساط بدهی برای دانشجویان پسر که مشمول خدمت نظام خدمت می باشند، در دفترچه اقساط به زمان مندرج در بند یک اضافه می شود.
3- تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی، و ... ملزم به باز پرداخت یکجای بدهی خود می ‌باشند.

دانشجویان عزیز جهت اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده و شرایط انواع تسهیلات رفاهی و آشنایی با قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، به سایت www.swf.ir  مراجعه نمایید.
نحوه تنظیم سند تعهد محضری
دانشجویان می توانند بعد از دریافت فرم خام سند تعهد محضری، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته ای که دارای گواهی کسر از حقوق می باشد مبادرت به تنظیم سند تعهد محضری نموده و سپس به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل نماید لازم به ذکر است مدارک شناسایی دانشجو و ضامن جهت ارائه به دفتر اسناد الزامی می باشد.
توجه: در صورتی که دانشجو در مقاطع قبلی دارای سند تعهد محضری می باشد لازم است کپی برابر با اصل آنرا از دانشگاه محل تحصیل قبلی دریافت نموده و همراه با سایر مدارک مورد نیاز تسهیلات (حکم کارگزینی جدید و یا در صورت بازنشسته شدن گواهی کسر از حقوق ) ارائه نمایند.
فرایند و گردش انجام کار جهت درخواست انواع وام ها
1- مراجعه اولیه به امور دانشجویی
2- دریافت فرم وام درخواستی از اداره رفاه
3- دریافت سند تعهد محضری از اداره رفاه
4- رفتن به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی و یا بازنشسته ادارات دولتی با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی طرفین.
5- محضری کردن فرم در دفاتر اسناد رسمی کشور
6- گشایش حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت دانشجویان کارشناسی ورودی جدیــد (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که از مقاطع تحصیلی قبلی خود حساب تجارت کارت جوان دارند نیازی به دریافت مجدد حساب بانکی ندارند.)
7- تکمیل فرمهای وام بدون خط خوردگی و کامل
8- ارائه فرمهای تکمیل شده به انضمام مدارک لازمه به امور دانشجویی

تبصره 1: دانشجویانی که برای دومین بار از انواع وام استفاده می نمایند نیازی به ارائه سند محضری و فرم مشخصات ندارند.
تبصره 2: دانشجویان متأهل می بایست مشخصات همسر و درصورت داشتن فرزند، مشخصات فرزندان خود را در فرم وام درخواستی بنویسند تا از تسهیلات مربوط به دانشجویان متأهل استفاده نمایند.

توجه: حداقل مدت زمان انتظار از موقع ارائه فرمها تا زمان واریز وامها به حساب دانشجویان 2 ماه می باشد